Základní pravidla

 1. Trasa okruhu je pevně daná (viz trasa). Z okruhu je možné se krátkodobě odchýlit, ale vždy je potřeba se na něj opět vrátit.
 2. Start okruhu je z centrálního parkoviště v Jánských Lázních.
 3. Směr okruhu není určen — je možné jej absolvovat jak po směru, tak proti směru hodinových ručiček.
 4. Pro úspěšný pokus je potřeba trasu zvládnout v limitu 12 hodin, počítá se celkový čas.
 5. Trasu je potřeba zvládnout vlastními silami, během nebo chůzí.
 6. Plánovaný pokus o zdolání musí být předem ohlášen na Twitteru, nebo na Facebooku.
 7. Absolvování trasy je potřeba doložit veřejným GPS záznamem (ideálně Garmin, Strava apod.). GPS záznam je potřeba publikovat u příspěvku, kterým se ohlašuje pokus o zdolání (viz předchozí bod).
 8. Pro zaznamenání úspěšného pokusu musí účastník doložit dvě fotografie: jednu z Černé hory a jednu ze Sněžky. Fotky je potřeba taktéž publikovat u příspěvku, kterým se ohlašuje pokus o zdolání.

Dodatečná pravidla pro FKT kategorie

Noční varianta 🌌

 1. Start noční varianty musí (celoročně) proběhnout ve 22:00 (± 15 minut).

Smíšený pár ♀️ + ♂️

 1. Je potřeba uvést jména obou členů smíšeného páru (bod 6.), pro doložení FKT stačí GPS záznam pouze jednoho z účastníků (bod 7.).

Ženská kategorie ♀️

 1. V případě, že ženské FKT je získáno v rámci kategorie smíšený pár, je potřeba, aby účastnice doložila svůj vlastní GPS záznam (nelze použít odkaz na záznam partnera).