1. Trasa okruhu je pevně daná (viz trasa). Z okruhu je možné se krátkodobě odchýlit, ale vždy je potřeba se na něj opět vrátit.
  2. Start okruhu je z centrálního parkoviště v Jánských Lázních. Je možné startovat i z jiného místa, pokud toto není vzdáleno od uvedeného výchozího bodu více než 2 km (trasa nesmí být v tomto případě kratší, než nominálních 51 km).
  3. Směr okruhu není určen — je možné jej absolvovat jak po směru, tak proti směru hodinových ručiček.
  4. Pro úspěšný pokus je potřeba trasu zvládnout v limitu 12 hodin, počítá se celkový čas.
  5. Trasu je potřeba zvládnout vlastními silami, během nebo chůzí.
  6. Plánovaný pokus o zdolání musí být předem ohlášen na Twitteru, nebo na Facebooku.
  7. Absolvování trasy je potřeba doložit veřejným GPS záznamem (ideálně Garmin, Strava apod.). GPS záznam je potřeba publikovat u příspěvku, kterým se ohlašuje pokus o zdolání (viz předchozí bod).
  8. Pro zaznamenání úspěšného pokusu musí účastník doložit dvě fotografie: jednu z Černé hory a jednu ze Sněžky. Fotky je potřeba taktéž publikovat u příspěvku, kterým se ohlašuje pokus o zdolání.

Dodatečné pravidlo pro noční variantu 🌌 (samostatná kategorie):

  1. Start noční varianty musí (celoročně) proběhnout ve 22:00 (± 15 minut).