Co je to Černá Sněžka?

Černá Sněžka je FKT závod, okruh který vede z Jánských Lázní přes Černou horu na Sněžku a zpátky na Černou horu. Okruh má něco přes 50 km s celkovým převýšením přes 2.000 m.

Podívejte se na trasu Černé Sněžky.

Co je to FKT?

FKT je zkratka pro Fastest Known Time, čili nejkratší známý čas. Cílem je absolvovat definovaný okruh, nebo trasu v co nejkratším možném čase. Závod probíhá individuálně (i když je možné jít i ve skupině), každý účastník je sám za sebe — volí si čas absolvování, způsob podpory atd. Závod je definován nejenom trasou, ale i dalšími pravidly.

Podívejte se na pravidla Černé Sněžky.

Kdo může absolvovat FKT Černá Sněžka?

Závodu se může zúčastnit kdokoliv. Držitelem FKT bude samozřejmě ten nejrychlejší (v dané kategorii), ale absolvovat ho můžou i hobby běžci a zdatnější turisté.

Podívejte se na minulé pokusy o zdolání Černé Sněžky.

Dá se běžet i pozdě v listopadu! 🍂 🍁

Nová sekce Reporty

První ženské FKT: 8 hodin a 34 minut! 🎉

Nové FKT: 6 hodin a 28 minut! 🎉

Nové FKT: 8 hodin a 37 minut! 🎉

Nové FKT (nejen) na noční variantě

Anglická verze stránek